Wiadomości z kraju i ze świata

Biznes wiadomości

Wyniki lotto

Źródła wiadomości

Zródła Puls Biznesu - Komentarze
Zródła Puls Biznesu - Komunikaty spółek
Zródła Puls Biznesu - Analizy
Zródła Puls Biznesu - Makroekonomia

Inwestycje i makroekonomia

Skonsolidowany raport roczny TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

2007-02-16 21:16:24, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Ziszczenie się niektórych warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej wniesienia akcji WILBO S.A. do PAMAPOL S.A.

2007-02-16 20:01:07, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Znaczne pakiety akcji - nabycie akcji Polmos Białystok przez Carey Agri International-Poland Sp. z o.o.

2007-02-16 20:01:07, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Nabycie i zbycie akcji Netii (przez podmiot blisko związany z przewodniczącą rady nadzorczej Netii)

2007-02-16 19:15:59, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Umowa na zakup urządzeń górniczych

2007-02-16 19:00:55, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Podpisanie umowy na sprzedaż sprzętu komputerowego

2007-02-16 18:45:52, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ BROKER FM S.A., które odbyło się w dniu 12 lutego 2007 r.

2007-02-16 18:30:48, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Objęcie akcji w nowo zawiązanej Spółce celowej

2007-02-16 18:30:48, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Piątek przyniósł kolejne spadki na europejskich giełdach

2007-02-16 18:23:51, Puls Biznesu - Komentarze

Zamknięcie tygodnia na największych zachodnioeuropejskich giełdach przyniosło kolejne spadki. Korektę napędzały przede wszystkim taniejące walory spółek surowcowych.

DM BZWBK: Pełzająca korekta

2007-02-16 18:11:52, Puls Biznesu - Komentarze

Kolejny dzień pełzającej korekty na GPW za nami. Dzisiejsza sesja specjalnie nie odbiegała od tego co oglądaliśmy w poprzednich dniach - handel był dość leniwy, a przy mało aktywnym popycie i podaży próby bardziej energicznych działań na blue chipach ciąg

Zawarcie aneksów do umów pożyczek

2007-02-16 18:00:38, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

pozytywna ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego p.t. Innowacyjne technologie podstawą rozwoju Spółki I&B Consulting

2007-02-16 18:00:38, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Zawarcie umowy użytkowania akcji Eurofaktor S.A.

2007-02-16 17:48:35, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Korekta komunikatu w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i zakup nieruchomości przez Spółkę Zależną - uzupełnienie podpisu pod raportem

2007-02-16 17:48:35, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji

2007-02-16 17:48:34, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

MNI S.A. - Rejestracja Praw do Akcji (PDA) emisji serii L

2007-02-16 17:48:33, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

GPW: MIDWIG na szczycie, WIG20 lekko w dół

2007-02-16 17:35:34, Puls Biznesu - Komentarze

Piątkowa sesja choć przyniosła drugi kolejny spadek WIG20, to jednak nie zmieniła obrazu rynku. Żadne istotne wsparcia nie pękły, a obroty były bardzo niskie.

Informacja o zmniejszeniu udziału przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

2007-02-16 17:33:31, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Uruchomienie maszyny pozyskiwanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR

2007-02-16 17:33:30, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na NWZ

2007-02-16 17:33:30, Puls Biznesu - Komunikaty spółek

not posible to connection with ApiSendQuery